digiserb-logo-white

Instalowanje hornjoserbskeje prawopisneje kontrole za Microsoft Office

download: https://soblex.de/spellchecker_extension_update/setup_spellchecker_msoffice2013-2019_soblex_hsb_w6_3.03.08_06.02.2021.exe

Kak móžu hornjoserbsku prawopisnu kontrolu w Microsoft Office za Windows instalować a wužiwać?

  • Wočiń browser a wotwołaj stronu www.soblex.de.
  • Klikń naprawo horjeka na symbol z třomi smužkami -> Downloads.
  • Pod nadpismom “za/für Microsoft Office 2013-2019” namakaš link k instalaciskej dataji. Sćehń sej ju.
  • Wuwjedź sćehnjenu dataju (setup_spellchecker_msoffice2013-2019_soblex_hsb_w6_3.03.08_06.02.2021.exe), na př. z dwojoklikom.
  • Pod wěstymi wuměnjenjemi  pokaza so warnowanski dialog “Der Computer wurde durch Windows geschützt”. Pod wopisowacej sadu namakaš podšmórnjeny link “Weitere Informationen”, stłóč na njón.
  • Startuj instalaciju z kneflom “Trotzdem ausführen”. Wobkruć sćěhowace dialogi z “Ok”, “Installieren”, “Ok” a “Fertigstellen”.
  • Nětko móžeš sej w Microsoft Office hornjoserbšćinu jako rěč za prawopisnu kontrolu a za dokumenty wuzwolić.

Leave a Comment