digiserb-logo-white

Instalowanje hornjoserbskeho Thunderbird za Windows

download: https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-91.6.0-SSL&os=win64&lang=hsb

Kak móžu e-mailowy program Mozilla Thunderbird za Windows 10 w hornjoserbskej rěči instalować a wužiwać?

  • Wočiń browser a wotwołaj stronu www.thunderbird.net.
  • Wosrjedź strony pod kneflom “KOSTENLOSER DOWNLOAD” klikni na “Systeme & Sprachen”.
  • Wuwjedź sćehnjenu dataju a wobkruć w dialogu “Mozilla Thunderbird – instalacija” z  klikom na knefl “Dale >”.
  • Na přichodnej stronje dialoga wobkruć zaso z “Dale >” a na slědowacej z “Instalować”.
  • Po instalaciji začiń tutu z klikom na “Dokónčić”. Nětko móžeš instalowany serbski Thunderbird nałožować.

Leave a Comment