digiserb-logo-white

Instalowanje hornjoserbskeje prawopisneje kontrole za Firefox

download: https://soblex.de/spellchecker_extension_update/soblex_hsb_webext_w6_3.03.08_06.02.2021.xpi

Kak móžu hornjoserbsku prawopisnu kontrolu w Mozilla Firefox browseru za Windows instalować a wužiwać?

  • Wočiń browser a wotwołaj stronu www.soblex.de.
  • Klikni naprawo horjeka na symbol z třomi smužkami -> Downloads.
  • Pod napismom “za/für Mozilla Firefox, Thunderbird” namakaš Link k přidatkej. Sćeń sej jón.
  • Wočiń Firefox a klikni na symbol z třomi smužkami w prawym hornim róžku. Wuzwol dypk “Erweiterungen/Přidatki” z menija.
  • Klikni nětko na symbol zubikateho koleska a wuzwol “Erweiterung aus Datei installieren …/Přidatk z dataje instalować …”.
  • Wuzwol sćehnjenu dataju ze (soblex_hsb_webext_w6_3.03.08_06.02.2021.xpi).
  • Wobkruć z “Hinzufügen/Přidać” a přewjedź ewentualne dalše wobkrućenja.
  • Nětko móžeš sej w Firefox hornjoserbšćinu jako rěč za prawopisnu kontrolu wuzwolić.

Leave a Comment