digiserb-logo-white

Instalowanje hornjoserbskeje prawopisneje kontrole za Firefox za macOS

download: https://soblex.de/spellchecker_extension_update/soblex_hsb_webext_w6_3.03.08_06.02.2021.xpi

Kak móžu hornjoserbsku prawopisnu kontrolu w Mozilla Firefox browseru za Apple macOS instalować a wužiwać?

  • Wočiń browser a wotwołaj stronu www.soblex.de.
  • Klikni naprawo horjeka na symbol z třomi smužkami -> Downloads.
  • Pod napismom “za/für Mozilla Firefox, Thunderbird” namakaš Link k přidatkej. Sćehń sej přidatk.
  • Wočiń Firefox  a klikni na symbol z třomi smužkami w prawym hornim róžku. Wuzwol dypk “Erweiterungen/Přidatki” z symbol z třomi smužkami menija.
  • Klikni nětko na symbol zubikateho koleska a wuzwol “Erweiterung aus Datei installieren …/Přidatk z dataje instalować …”.
  • Wuzwol sćehnjenu dataju ze (soblex_hsb_webext_w6_3.03.08_06.02.2021.xpi).
  • Wobkruć z “Hinzufügen/Přidać” a ewentuelnymi dalšimi wobkrućenjemi.

Leave a Comment