digiserb-logo-white

Nastajenje hornjoserbskeje rěče a tastatury za macOS

download: https://www.radyserb.net/fileadmin/USER_UPLOAD/serbska_tastatura/macOS_9-11/macOS_9.dmg

Kak móžu hornjoserbsku rěč a pismo za Apple macOS nastajić a wužiwać?

  • Wočiń bowser a wotwołaj stronu www.domizna.org.
  • W menijowej lajsće namakaš cyle naprawo “SORBISCH” -> “Sorbisch schreiben – mit iOS / macOS”.
  • Wočiń sćehnjeny image.
  • Wočiń dataju “Serbski Keyboard.mpkg” z klikom naprawo a wobkruć w dialogu.
  • Sćěhuj nawodej instalacije a wobkruć tute. Móže być, zo dyrbiš swoje klučowe hesło zapodać a to ze “Software installieren” wobkrućić.
  • Dialog skónči so z klikom na “Abmelden”.
  • Po znowapřizjewjenju nawigěruj k “Systemeinstellungen” -> “Tastatur”.
  • Wuzwol tule rajtark “Eingabequellen” a stłóč na “+”-knefl, zo by nowu rěč přidał/a.
  • Pytaj za “Serbsce”, wuzwol “Serbsce” a stłóč na “Hinzufügen”.
  • Nětko móžeš na desktopje naprawo horjeka w lajsće rěč “Serbsce” wuzwolić a serbske pismiki pisać.

Leave a Comment