digiserb-logo-white

Category: digitalizacija

digitalizacija

Jitsi Meet w hornjoserbskej rěči přistupny

Software za widejowe konferency Jitsi Meet móžeće nětko tež hornjoserbsce posłužować. Program znajeće zawěsće hižo ze serbskich digitalnych zarjadowanjow, kaž n.př. ze schadźowanki, Jolki, Digiserba a druhich.

digitalizacija

Podiumowa diskusija na jewišću

Podiumowa diskusija na jewišću

Zjawna diskusija (digitalizaciskeho koncepta)
Zjeće paralelnych diskusijow / prezentacijow
Kak dale w digitalnym swěće. Šansy, strachi, puće.

digitalizacija

Krótke přednoški za zajimowanych DigiSerbow.

Serbski kompjuter | prof. dr. Edward Wornar – Demo spóznawanja rěče na přikładźe “smart home” systema | Daniel Zoba / Korla Baier – Postupy w awtomatiskim OCR-spóznawanju serbskeho pisma | Wito Bejmak – Serbske temy we socialnych medijach | Matej Dźisławk
– Čehodla trjebamy Content Marketing a Buyer Personas? | Syman Pětr Cyž –
Integracija serbskeju rěčow do wšelakich open-source-poskitkow | Julian Nyča