digiserb-logo-white

Serbski wopyt pola firmy Microsoft w Berlinje

(nowosće ze Rěčneho centruma Witaj):

“Přeprošenju firmy Microsoft na dźěłowu rozmołwu sćěhowachu srjedu (14.12.2022) dr. Beata Brězanowa, Marko Měškank (RCW) a projektowa sobudźěłaćerka sotra.app-teama, dr. Marion Kremer, kaž tež Wito Bejmak ze Serbskeho instituta.

Zhromadnje rozjimachu wobdźěleni, kak móže so serwis za wužiwarki a wužiwarjow Microsoft-programow w delnjo- a hornjoserbskej rěči rozšěrić a što měło prioritu měć. […]”

Cyły zdźělenku móžeće tule na webstronje Rěčneho centruma Witaj čitać.

Leave a Comment