digiserb-logo-white

Je digiserb hižo w zymskim sparje?

Hižo dlěje zno tu ničo aktualneho njejsmy pisali. Snano sej mysliće, zo smy w zymskim sparje. Tomu pak tak njeje. W pozadku dźěłamy pilnje na nowym outfiće digiserba a dalšich wobsahach. Tež chcemy wam w přichodźe wjace móžnosćow skićić, kak

pokaž mi

Serbski wopyt pola firmy Microsoft w Berlinje

Přeprošenju firmy Microsoft na dźěłowu rozmołwu sćěhowachu srjedu (14.12.2022) dr. Beata Brězanowa, Marko Měškank (RCW) a projektowa sobudźěłaćerka sotra.app-teama, dr. Marion Kremer, kaž tež Wito Bejmak ze Serbskeho instituta.

pokaž mi

Tuchwilu njeje zarjadowanje planowane

Ty pak maš wosebity serbski digitalny projekt, kiž chceš rady raz wjetšemu publikumej předstajić? Wužiwaj digiserb za twoju prezentaciju a diskusiju! Narěč nas!

pokaž mi