digiserb-logo-white

Coding da Vinci Ost³ 2022

Sy wuwiwar*ka, designer*ka, wuměłc/wuměłča, wuwiwar*ka hrow, hardwarowy hacker, wědomostnik/wědomostnica, jednorje datowy nerd? Abo chce so ći jednorje nowe nazhonjenja mjez techniku a kulturu, mjez Němskej, Pólskej a Čěskej hromadźić a zhromadnje z wulkimi a małymi kulturnymi institucijemi appy, webstrony, programy za VR/AR, instalacije, hry abo podobne tworić a z tym digitalny přistup k našemu kulturnemu herbstwu kreatiwnje dale wuwiwać? Potom je Coding da Vinci to prawe za tebje.

pokaž mi