digiserb-logo-white
digiserb-jenoz-logo-bl

DIGISERB

Serbja w digitalnym swěće

DIGISERB je nowy forum za wšitke serbske digitalne temy.Namakaš tu tutorials, přednoški, workshopy, terminy a digitalny rum, w kotrymž so druhdy zetkamy.

Poskitk dawno hišće njeje hotowy a wjeselimy so přez kóždeho, kotryž chce so wobdźělić a přinošować. Tuž přizjewće so!

Přichodne zarjadowanje

Nowostki

jitsi-meet

Jitsi Meet w hornjoserbskej rěči přistupny

Software za widejowe konferency Jitsi Meet móžeće nětko tež hornjoserbsce posłužować. Program znajeće zawěsće hižo ze serbskich digitalnych zarjadowanjow, kaž n.př. ze schadźowanki, Jolki, Digiserba a druhich.
voice-4414962_960_720-dzel

Mašinelne spóznawanje serbšćiny

Prawe akustiske spóznawanje rěče twori zakład za wšelakore serbskorěčne digitalne posłužby a produkty. Wuslědki wjetšeho slědźenskeho projekta na tutym polu, kiž nasta w kooperaciji mjez Fraunhofer IKTS a Choćebuzkej techniskej…
wito-bejmak

Wito Bejmak dóstanje Myto Zejlerja

Lětuše Myto Zejlerja spožči so Witej Bejmakej za mnohostronske skutkowanje jako pućrubar wužiwanja serbšćiny w digitalnym swěće.
coding-davinci

Coding da Vinci Ost³ 2022

Sy wuwiwar*ka, designer*ka, wuměłc/wuměłča, wuwiwar*ka hrow, hardwarowy hacker, wědomostnik/wědomostnica, jednorje datowy nerd? Abo chce so ći jednorje nowe nazhonjenja mjez techniku a kulturu, mjez Němskej, Pólskej a Čěskej hromadźić a…
lampa

„digidom #1 – mudra lampa“

Předstajimy wam prototyp nastroja k spóznawanju rěče, kiž nasta jako rezultat studije Fraunhoferoweho instituta a Choćebuzkeje uniwersity.
se_Bild_Digitalisierung_01

Digitalizaciski koncept

W lěće 2013 wutwori so w nadawku Załožboweje rady dźěłowa skupina, kotraž najwažniše potrjeby Serbow na polu digitalizacije zhromadźi. Wuslědki namakaja so w digitalizaciskim koncepće.

Přizjew so za naš nowostnik!

My informujemy će wo přistupje ke Digitalizaciskej konferency a wo wšitkich nowosćach tu na DIGISERB.