Logo -

Serbja w digitalnym swěće

DIGISERB.de je nowy forum za wšitke serbske temy na polu digitalizacije.

Tu smy za was pokiwy a wědu wokoło digitalneho wužiwanja serbšćiny zhromadźili, informujemy was wo nowosćach, předstajimy wam nowe projekty a wuwića, organizujemy zarjadowanja a přednoški.

Wosebje pak chcemy syć akterow serbskeje digitalizacije wutwarić, zo so mjezsobu zeznajeće a snano přichodny projekt hromadźe přewjedźeće. Tuž přizjew so!

Logo -

Tuchwilu nimamy zarjadowanje planowane.

Maš zajimawu temu, kiž chceš rady wjetšemu publikumej předstajić? Trjebaš technisku podpěru abo pomoc při organizowanju? Narěč nas, pomhamy ći rady!

Nowosće

Aktualne projekty

Krok po kroku

Krok po kroku je digitalny wuknjenski portal za šulerjow wot 5. lětnika a za dorosćenych wuknjacych. Wone skića 11 lekcijow k rozdźělnym temam serbskeho prawopisa a gramatiki.

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.