digiserb-logo-white
digiserb-jenoz-logo-bl

DIGISERB

Serbja w digitalnym swěće

DIGISERB je nowy forum za wšitke serbske digitalne temy.Namakaš tu tutorials, přednoški, workshopy, terminy a digitalny rum, w kotrymž so druhdy zetkamy.

Poskitk dawno hišće njeje hotowy a wjeselimy so přez kóždeho, kotryž chce so wobdźělić a přinošować. Tuž přizjewće so!

Přichodne zarjadowanje

Nowostki

Brainstorming koncept digiserb

Je digiserb hižo w zymskim sparje?

Hižo dlěje zno tu ničo aktualneho njejsmy pisali. Snano sej mysliće, zo smy w zymskim sparje. Tomu pak tak njeje. W pozadku dźěłamy pilnje na nowym outfiće digiserba a dalšich…
Microsoft

Serbski wopyt pola firmy Microsoft w Berlinje

Přeprošenju firmy Microsoft na dźěłowu rozmołwu sćěhowachu srjedu (14.12.2022) dr. Beata Brězanowa, Marko Měškank (RCW) a projektowa sobudźěłaćerka sotra.app-teama, dr. Marion Kremer, kaž tež Wito Bejmak ze Serbskeho instituta.
jitsi-meet

Jitsi Meet w hornjoserbskej rěči přistupny

Software za widejowe konferency Jitsi Meet móžeće nětko tež hornjoserbsce posłužować. Program znajeće zawěsće hižo ze serbskich digitalnych zarjadowanjow, kaž n.př. ze schadźowanki, Jolki, Digiserba a druhich.
voice-4414962_960_720-dzel

Mašinelne spóznawanje serbšćiny

Prawe akustiske spóznawanje rěče twori zakład za wšelakore serbskorěčne digitalne posłužby a produkty. Wuslědki wjetšeho slědźenskeho projekta na tutym polu, kiž nasta w kooperaciji mjez Fraunhofer IKTS a Choćebuzkej techniskej…
wito-bejmak

Wito Bejmak dóstanje Myto Zejlerja

Lětuše Myto Zejlerja spožči so Witej Bejmakej za mnohostronske skutkowanje jako pućrubar wužiwanja serbšćiny w digitalnym swěće.

Přizjew so za naš nowostnik!

My informujemy će wo přistupje ke Digitalizaciskej konferency a wo wšitkich nowosćach tu na DIGISERB.