digiserb-logo-white
digiserb-jenoz-logo-bl

DIGISERB

Serbja w digitalnym swěće

DIGISERB je nowy forum za wšitke serbske digitalne temy.Namakaš tu tutorials, přednoški, workshopy, terminy a digitalny rum, w kotrymž so druhdy zetkamy.

Poskitk dawno hišće njeje hotowy a wjeselimy so přez kóždeho, kotryž chce so wobdźělić a přinošować. Tuž přizjewće so!

Zarjadowanje

voice-4414962_960_720-dzel

Zarjadowanje: mašinelne spóznawanje serbšćiny

Prawe akustiske spóznawanje rěče twori zakład za wšelakore serbskorěčne digitalne posłužby a produkty. Wuslědki wjetšeho slědźenskeho projekta na tutym polu, kiž nasta w kooperaciji mjez Fraunhofer IKTS a Choćebuzkej techniskej…

Nowostki

jitsi-meet

Jitsi Meet w hornjoserbskej rěči přistupny

Software za widejowe konferency Jitsi Meet móžeće nětko tež hornjoserbsce posłužować. Program znajeće zawěsće hižo ze serbskich digitalnych zarjadowanjow, kaž n.př. ze schadźowanki, Jolki, Digiserba a druhich.
wito-bejmak

Wito Bejmak dóstanje Myto Zejlerja

Lětuše Myto Zejlerja spožči so Witej Bejmakej za mnohostronske skutkowanje jako pućrubar wužiwanja serbšćiny w digitalnym swěće.

Přizjew so za naš nowostnik!

My informujemy će wo přistupje ke Digitalizaciskej konferency a wo wšitkich nowosćach tu na DIGISERB.