Logo -

Wo nas Tu zhoniš, što je DIGISERB a štó za teamom tutoho projekta tči.

Projekt DIGISERB

Z projektom DIGISERB chcemy wam na jednej webstronje wědu nastupajo serbskeje digitalizacije sposrědkować, znatosć serbskich digitalnych projektow stopnjować a wam z pomocu krótkich instrukcijow pokazać, na kotre wašnje hodźi so serbska rěč w digitalnych medijach lochce wužiwać. Chcemy z webstronu za wužiwanje serbskeje rěče w digitalnym swěće wabić, tak zo w přichodźe hišće wjace Serbow a zajimcow serbsku rěč a serbskorěčne poskitki na swojich elektroniskich nastrojach wužiwa.

Nimo toho chcemy z DIGISERBom akterow we wobłuku serbskeje digitalizacije zwjazać, dorost spěchować, so z wami k wšelakorym techniskim temam wuměnjeć a zdobom webstronu kaž tež serbske projekty dale wuwiwać.

DIGISERB ma so stać z prěnim kontaktnym městnom a TA centralna webstrona ze wšěmi temami kołowokoło serbskeje digitalizacije.

DIGISERB je projekt Załožby za serbski lud.

Naš team

wot lěwa: Felizitas, Daniel a Katharina

Do našeho teama pola załožby słušeja:

  • Daniel Zoba, społnomócnjeny za digitalizaciju
  • Silva Oehlertojc, asistentka za zjawnostne dźěło a digitalizaciju w Delnej Łužicy
  • Maria Untchowa, asistentka za zjawnostne dźěło w Hornej Łužicy
  • Felizitas Birkhofenowa, referentka a medijowa informatikarka
  • Katharina Čornakowa, sobudźěłaćerka teama spěchowanja a zamołwita za wobłuk nowe medije
  • a TY! 🙂
    Njejsy hišće w našim teamje? Potom přizjew so a podpěraj nas z tutym projektom!

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.