Logo -

Projekty Znajeće hižo tute serbske digitalne projekty?

Krok po kroku

Krok po kroku je digitalny wuknjenski portal za šulerjow wot 5. lětnika a za dorosćenych wuknjacych. Wone skića 11 lekcijow k rozdźělnym temam serbskeho prawopisa a gramatiki.

Quizserb

Quizserb je prěni zjawnje přistupny, digitalny kwis w hornjoserbskej rěči a hodźi so w app kaž tež jako webwersija hrać.

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.