Logo -

Digitalizaciski koncept aktualizowany

Wšelake temy digitalizaciskeho koncepta su so aktualizowali a dalše hišće wotewrjene wudospołnili

Koncept za serbsku digitalizaciju, kiž je Załožba za serbski lud w lěće 2021 předstajiła, njeje wotzamknjeny dokument ale so runje tak, kaž technologija, stajnje dale wuwiła.

W kapitlu “12. Weitere Handlungsfelder und Themenbereiche” staj Daniel Zoba a Měrko Šenk nětko dypkaj “Sorbische Benutzeroberflächen” a “Digitalisierung von Arbeitsabläufen” wudospołniłoj.

Nimo toho staj kapitlej “4. Sprechen mit elektronischen Geräten” a “5. Schreiben mit elektronischen Geräten” aktualizowałoj, wšako je so w tutych temowych wobłukach w zašłymaj lětomaj wjele stanyło.

Digitalizaciski koncept je zjawnje přistupny. Jeli zo chceće so rady na dalewuwiću wobdźělić abo maće konstruktiwne ideje, što měło so změnić, potom přizjewće so we wikiju a zdźělće nam waše mysle. Dopóznaća a rezultaty z diskusijow a naspomnjenjow so wuhódnoća a za dalewuwiće koncepta wužiwaja. Z tym móžeće potajkim dalše wuwiće serbskeho digitalneho koncepta direktnje wobwliwować. Tuž wobdźělće so!

Felizitas Birkhofenowa

Felizitas Birkhofenowa

Sym digiserbowka, medijowa informatikarka a přistajena pola Załožby za serbski lud we wobłuku marketing a zjawnostne dźěło.
dalše profile

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.