Logo -

Wó nas How zgónijoš, co jo DIGISERB a chto za teamom toś togo projekta štycy.

Projekt DIGISERB

Z projektom DIGISERB comy wam na jadnom webboku wědu nastupajucy serbsku digitalizaciju pósrědnjaś, znatosć serbskich digitalnych projektow pówušyś a wam z pomocu krotkich instrukcijow pokazaś, na kótaru wašnju góźi se serbska rěc w digitalnych medijach lažko wužywaś. Comy z webbokom za wužywanje serbskeje rěcy w digitalnem swěśe wabiś, tak až w pśichoźe hyšći wěcej Serbow a zajmcow serbsku rěc a serbskorěcne pórucenja na swójich elektroniskich rědach wužywa.

Mimo togo comy z DIGISERBom akterow we wobłuku serbskeje digitalizacije zwězaś, dorost spěchowaś, se z wami k wšakorakim techniskim temam wuměniś a rownocasnje webbok ako teke serbske projekty dalej wuwijaś.

DIGISERB ma se wuwijaś z prědnym kontaktnym městnom a TA centralny webbok ze wšymi temami kołowokoło serbskeje digitalizacije.

DIGISERB jo projekt Załožby za serbski lud.

Naš team

wót lěwa: Felizitas, Daniel a Katharina

Do našogo teama pla załožby słušaju:

  • Daniel Zoba, nadawk mějucy za digitalizaciju
  • Silva Oehlertojc, asistentka za zjawnostne źěło a digitalizaciju w Dolnej Łužycy
  • Maria Untchowa, asistentka za zjawnostne źěło w Górnej Łužycy
  • Felizitas Birkhofenowa, referentka a medijowa informatikaŕka
  • Katharina Čornakowa, sobuźěłaśeŕka teama spěchowanja a zagronita za wobłuk nowe medije
  • a TY! ????
    Njejsy hyšći w našom teamje? Pótom se pśizjaw a pódpěruj nas z toś tym projektom!

Logo -
Serby w digitalnem swěśe

Webbok pśepytaś

X

Toś te wopśimjeśa njamamy hyšći w dolnoserbšćinje. Coš nam z pśełožkom pomagaś? Pótom załožyjo se wužywarske konto.