Logo -

Serby w digitalnem swěśe

DIGISERB.de jo nowy forum za wšykne serbske temy na pólu digitalizacije.

How smy za was pokazki a wědu wokoło digitalnego wužywanja serbšćiny zgromaźili, informěrujomy was wó nowosćach, pśedstajimy wam nowe projekty a wuwiśa, organizěrujomy zarědowanja a pśednoski.

Wósebnje pak comy seś akterow serbskeje digitalizacije wutwariś, až se mjazy sobu zeznajośo a snaź pśiducy projekt gromaźe pśewjeźośo. Toś se pśizjaw!

Logo -

Tuchylu njamamy zarědowanje planowane.

Maš zajmnu temu, kenž coš rad wětšemu publikumoju pśedstajiś? Trjebaš technisku pódpěru abo pomoc pśi organizěrowanju? Groń nas, my śi rad pomagamy!

nowosće

aktualne projekty

Logo -
Serby w digitalnem swěśe

Webbok pśepytaś

X

Toś te wopśimjeśa njamamy hyšći w dolnoserbšćinje. Coš nam z pśełožkom pomagaś? Pótom załožyjo se wužywarske konto.