Logo -

Serby w digitalnem swěśe

DIGISERB.de jo nowy forum za wšykne serbske temy na pólu digitalizacije.

How smy za was pokazki a wědu wokoło digitalnego wužywanja serbšćiny zgromaźili, informěrujomy was wó nowosćach, pśedstajimy wam nowe projekty a wuwiśa, organizěrujomy zarědowanja a pśednoski.

Wósebnje pak comy seś akterow serbskeje digitalizacije wutwariś, až se mjazy sobu zeznajośo a snaź pśiducy projekt gromaźe pśewjeźośo. Toś se pśizjaw!

Logo -

Tuchylu njamamy zarědowanje planowane.

Maš zajmnu temu, kenž coš rad wětšemu publikumoju pśedstajiś? Trjebaš technisku pódpěru abo pomoc pśi organizěrowanju? Groń nas, my śi rad pomagamy!

zarědowanja

nowosće

aktualne projekty

Logo -
Serby w digitalnem swěśe

Webbok pśepytaś

X

Toś te wopśimjeśa njamamy hyšći w dolnoserbšćinje. Coš nam z pśełožkom pomagaś? Pótom załožyjo se wužywarske konto.