Logo -

Instrukcije a wěda How pokazujomy śi kšac pó kšacu, kak móžoš se serbšćinu na digitalnych rědach pšawje nastajiś a wužywaś.

Logo -
Serby w digitalnem swěśe

Webbok pśepytaś

X

Toś te wopśimjeśa njamamy hyšći w dolnoserbšćinje. Coš nam z pśełožkom pomagaś? Pótom załožyjo se wužywarske konto.