Logo -

Nowosćy Co dajo nowego na pólu (serbskeje) digitalizacije?

Je digiserb hižo w zymskim sparje?

Hižo dlěje zno tu ničo aktualneho njejsmy pisali. Snano sej mysliće, zo smy w zymskim sparje. Tomu pak tak njeje. W pozadku dźěłamy pilnje na nowym outfiće digiserba a dalšich…

Serbski wopyt pola firmy Microsoft w Berlinje

Přeprošenju firmy Microsoft na dźěłowu rozmołwu sćěhowachu srjedu (14.12.2022) dr. Beata Brězanowa, Marko Měškank (RCW) a projektowa sobudźěłaćerka sotra.app-teama, dr. Marion Kremer, kaž tež Wito Bejmak ze Serbskeho instituta.

Logo -
Serby w digitalnem swěśe

Webbok pśepytaś

X

Toś te wopśimjeśa njamamy hyšći w dolnoserbšćinje. Coš nam z pśełožkom pomagaś? Pótom załožyjo se wužywarske konto.