Logo -

Rěčny centrum WITAJ přeprošuje na zjawne zarjadowanje „Serbšćina w digitalnych programach – soblexx, sotra, bamborak a Microsoft“ štwórtk, 11. apryla 2024, wot 18 do 21 hodź., do Benoweje žurle Jakubecoweho wustawa w Kulowje, Budyska dróha 30.

Drobnosće namakaće na internetoweje strony RCW: https://www.witaj-sprachzentrum.de/obersorbisch/sb/event/sorbisch-in-digitalen-programmen-soblexx-sotra-bamborak-und-microsoft/

Zarjadowanju móžeće w livestreamje sćěhować.

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.