Logo -

Digitalizaciski koncept

W lěće 2013 wutwori so w nadawku Załožboweje rady dźěłowa skupina, kotraž najwažniše potrjeby Serbow na polu digitalizacije zhromadźi.

W lěće 2013 wutwori so w nadawku Załožboweje rady dźěłowa skupina, kotraž najwažniše potrjeby Serbow na polu digitalizacije zhromadźi. Na zakładźe tuteje zestawy zmóžni so, zo dósta Załožba za serbski lud wot 2015 wot Swobodneho stata Sakska, wot 2016 wot Zwjazka a wot 2017 wot Kraja Braniborska přidatne srědki za projekt „Prezenca serbskeje rěče w nowych elektroniskich medijach“.

Z tutych srědkow zrealizowachu so prěnjotnje digitalny rěčny kurs „Serbsce online nawuknyć“, wuknjenska platforma za šulerjow serbšćiny „Krok po kroku“/„Kšac pó kšacu“ a serbska prawopisna kontrola.

W lěće 2018 da Załožbowa rada nadawk, srjedźo- a dołhodobnu strategiju za přesadźenje digitalizaciskich projektow nadźěłać. Za to sformulowachu so prěnje koncepcionelne ideje, kotrež so w nowembrje 2019 w ramiku 1. serbskeje digitalizaciskeje konferency přestajichu a diskutowachu.

Dnja 20.05.2021 předstaji so Serbski digitalizaciski koncept Załožbowej radźe jako nadawkidawarjej a ma so tule zjawnosći spřistupnić. Z tym ma so zjawna diskusija za 2. serbsku digitalizacisku konferencu w nazymje 2021 nastorčić.

Digitalna nowinarska konferenca 27.05.2021

Dalewuwiće koncepta

Digitalizaciski koncept so stajnje dale wuwiwa a so aktualnemu technologiskemu wuwiću a dopóznaćam přiměri. K dokumentaciji bu statiski PDF-dokument koncepta do dynamisce přiměrjomneho wikija přeńdźeny. Tak wobsteji tež móžnosć wobdźělenja zjawnosće, z tym, zo hodźa so jednotliwe wotrězki dokumenta komentować a diskutować. Wuslědki zapřijeja so direktnje do dalewuwića koncepta.

Link na wiki digitalizaciskeho koncepta

Gregor Hönig

Gregor Hönig

Geschäftsführer und Coder bei Spreedesign Bautzen: Kreative Marketingagentur mit Fokus auf Webdesign, Online-Marketing und maßgeschneiderten Lösungen für digitales Wachstum.
dalše profile

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.