Logo -

Krok po kroku

 • digitalny wuknjenski poskitk za šulerjow a dorosćenych
 • trenuj a skrućuj swój serbski prawopis a swoju gramatiku
 • duelěruj so ze swojimi přećelemi ze šule a hromadź bonusy
 • jako wučer móžeš swójske nadawki za šulerjow zestajić

Dźenik

Krok po kroku je digitalny wuknjenski portal Rěčneho centruma WITAJ za šulerjow wot 5. lětnika, runje tak kaž za dorosćenych wuknjacych. Wone skića 11 lekcijow k rozdźělnym temam serbskeho prawopisa a gramatiki. Ličba lekcijow so hišće rozšěrja. W kóždej lekciji namakaće dźěłowe łopjeno a wuknjenske widejo, w kotrymž so zakłady k wotpowědnej temje rozłožuja a zjimaja. Ze wšelakimi interaktiwnymi zwučowanjemi móžeće to nawuknjene zwučować a skrućić.

Za wuknjacych:
W 15 schodźenkach móžeće so přez swój wuknjenski wuspěch wot „ćipki“ přez „Powerler“ a „Superserb“ hač k „nócnym hawronej“ wuwić. Wuknjenska statistika pokazuje wam při tym postup a hižo přewjedźene zwučowanja.

Wučerki a wučerjo móža poskitk „Krok po kroku“ jako přihot na wučbu wužiwać a w rjadowni zasadźeć. Za to hodźa so swójske zwučowanja indiwidualnje zestajeć a swójski material składować.

(tu faluje wobšěrne serbske wopisanje)

Spěchowanje

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot zapósłancow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Čiń sobu!

Sy wučerka abo wučer a maš rjane ideje za dalše zwučowanja a nadawki? Potom přizjew so na portalu „Krok po kroku“ a je tam zapodaj. Trjebaš-li pomoc, skontaktuj so ze sobudźěłaćerjemi Rěčneho centruma Witaj. Woni ći rady dale pomhaja!

Čiń sobu!

Wenn leer werden News anhand des Tags gesucht

  • Gemeinsames Angebot beim Schulfest des Sorbischen Gymnasiums
  • Digitalisierungskonzept
  • Jitsi Meet in Obersorbisch verfügbar
  • Lerne, wie Du schnell sorbische Texte übersetzen kannst
  • Online-Übersetzungsprogramm sotra jetzt auch für Niedersorbisch
  • Neue Erweiterung des digitalen Wörterbuchs soblex und der obersorbischen Rechtschreibkontrolle
  Startseite Krok po kroku

  Wurde das Projekt mit allen Daten gefüllt, oder wird es noch bearbeitet?

  Schreibe einen Kommentar

  Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

  Krok po kroku

  Krok po kroku je digitalny wuknjenski portal za šulerjow wot 5. lětnika a za dorosćenych wuknjacych. Wone skića 11 lekcijow k rozdźělnym temam serbskeho prawopisa a gramatiki.

  Quizserb

  Quizserb je prěni zjawnje přistupny, digitalny kwis w hornjoserbskej rěči a hodźi so w app kaž tež jako webwersija hrać.

  Logo -
  Serbja w digitalnym swěće

  Webstronu přepytać

  X

  Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.