Logo -

Coding da Vinci Ost³ 2022

Sy wuwiwar*ka, designer*ka, wuměłc/ wuměłča, wuwiwar*ka hrow, hardwarowy hacker, wědomostnik/ wědomostnica, jednorje datowy nerd?

Sy wuwiwar*ka, designer*ka, wuměłc/ wuměłča, wuwiwar*ka hrow, hardwarowy hacker, wědomostnik/ wědomostnica, jednorje datowy nerd? Abo chce so ći jednorje nowe nazhonjenja mjez techniku a kulturu, mjez Němskej, Pólskej a Čěskej hromadźić a zhromadnje z wulkimi a małymi kulturnymi institucijemi appy, webstrony, programy za VR/AR, instalacije, hry abo podobne tworić a z tym digitalny přistup k našemu kulturnemu herbstwu kreatiwnje dale wuwiwać? Potom je Coding da Vinci to prawe za tebje.

Wjac hač 40 datowych wobstatkow z Němskeje, Čěskeje a Pólskeje

Zapodate daty wobdźělenych serbskich, němskich, čěskich a pólskich kulturnych institucijow su wozjewjene na stronje Coding da Vinci Ost³ 2022 pod https://codingdavinci.de/de/daten#?2102=nid (wužiwajće filter “Ost 2022”; k datowemu wobstatkej Serbskeho instituta). Tak móžeće hižo před hackathonom na nje pohladać a prěnje ideje z druhimi wobdźělenymi dźělić.

Wotběh a program

Coding da Vinci Ost³ 2022 startuje 19./20.3. z hybridnym zahajenskim kóncom tydźenja – zastupjerjo kulturnych zarjadnišćow předstaja wšěm, kotřiž budu aktiwnje online wobdźěleni, w SLUB Drježdźany swoje datowe wobstatki. Při zahajenju změjeće jako wobdźělnicy składnosć, zeznać institucije a jich daty a z nimi prěnje ideje diskutować, sej projekty wumyslić a interdisciplinarne a/abo mjezynarodne skupiny wutworić. Móžeće direktnje započeć z realizaciju. Přinjesće druhim wobdźělenym k zahajenju swoju ideju jako namjet sobu abo přizamkńće so jednomu z nastawacych teamow. Rozsud je pola was. Dajće so natyknyć wot wšelakorosće a kwality prezentowanych datow.

Za tutón kónc tydźenja smy někotre wosebitostki za was organizowali. Tak poskića so někotre dźěłarnički a přednoški, na přikład:

  • KI we wobłuku kultury
  • IIIF meets Coding da Vinci
  • Inspiracija a input wot wobdźělnikow kulturneho hackathona w Schleswigsko-Holsteinskej 2021, kotřiž su ze swojimi projektami dobyli Coding da Vinci-stipendije: Historiski drastowy kamor a Łopata a pót
  • dalše so planuja

Po zahajenskim kóncu tydźenja maće ze swojimi teamami w sprinće dalše 6 njedźel časa, w kotrychž w swójskej režiji swoje projekty realizujeće. 30.4. pak je we wobłuku spožčenja mytow w třikrajowym róžku zjawnje prezentujeće – a móžeće jako dobyćerjo rjane myta sobu domoj wzać! Naša jury wuznamjeni projekty w štyrjoch mytowanskich kategorijach, nimo toho spožči so publikumowe myto.

Hdyž chceće so wobdźělić na Coding da Vinci Ost³ 2022, přizjewće so tu a widźimy so 19./20.3. zaso a wunamakamy a tworimy zhromadnje digitalny přistup k našemu kulturnemu herbstwu. Wjeselimy so na was!

Dalše informacije pod www.codingdavinci.de

Z najlěpšimi postrowami
Waš projektowy team Coding da Vinci

Pokiw: Serbski institut je tónraz tež projektowy partner zarjadowanja. Datowy wobstatk Serbskeho instituta: satiriske zwobraznjenja njewuspěšneho ćěkanja z města w 32 wobrazach z tekstom, wozjewjene 1850/51 w Tydźenskich nowinach.

Gregor Hönig

Gregor Hönig

Geschäftsführer und Coder bei Spreedesign Bautzen: Kreative Marketingagentur mit Fokus auf Webdesign, Online-Marketing und maßgeschneiderten Lösungen für digitales Wachstum.
dalše profile

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.