Logo -

digidom #1 – mudra lampa

Digitalizaciski koncept, kotryž bu w nadawku Załožby za serbski lud wudźěłany a w nalěću 2021 zjawnosći předstajeny, wuzběhnje porno druhim naprawam wužiwanje přirodneje rěče (serbšćiny) za interakciju z techniskimi nastrojemi.

Digitalizaciski koncept, kotryž bu w nadawku Załožby za serbski lud wudźěłany a w nalěću 2021 zjawnosći předstajeny, wuzběhnje porno druhim naprawam wužiwanje přirodneje rěče (serbšćiny) za interakciju z techniskimi nastrojemi.

Tohodla je załožba Institutej Frauenhofera (IKTS) w Drježdźanach a Braniborskej techniskej uniwersiće w Choćebuzu studiju přewjedźomnosće do nadawka dała, zo móhła trěbne dźěło a wudawki za wuwiće systema za spóznawanje serbskeje rěče pohódnoćić a dalše naprawy planować. Jedyn z rezultatow studije je prototyp “smart lamp/mudra lampa”, kotryž Wam we wideju skrótka předstajimy.

“Lampa zaswěć so”

Pozitiwnych wuslědkow studije dla je załožba z projektom pokročowała a Institutej Frauenhofera polěpšenje a rozšěrjenje systema za spóznawanje serbskeje rěče do nadawka dała.

Prototyp je so bjez wuwzaća z “Open Source Software” realizował. Nawod za instalaciju móža sej technisce nazhonići tule wobstarać: https://github.com/ZalozbaDev/raspberry_pi_demo_spoznawanje.

Na techniske prašenja k prototypej wotmołwja społnomócnjeny za digitalizaciju w załožbje Daniel Zoba daniel.sobe@sorben.com.

Gregor Hönig

Gregor Hönig

Geschäftsführer und Coder bei Spreedesign Bautzen: Kreative Marketingagentur mit Fokus auf Webdesign, Online-Marketing und maßgeschneiderten Lösungen für digitales Wachstum.
dalše profile

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.