Logo -

Kostrjanc - Social media za Serbow

Kostrjanc- nowa serbska social media za młodostnych a tych, kotřiž su hišće młodźi

Młodźina sedźi jenož hišće před šmóratkom- tak so znajmjeńša praji. Zo móžeće to nětko tež w serbšćinje, wo to staj so Cyril Mark a Korla Baier postarałoj. Wonaj staj programěrowałoj swójsku App z mjenom „Kostrjanc“, přez kotruž móžeće swoje dožiwjenja podobnje Instagram dźělić, přećelam a přećelkam sćěhować a tež na zarjadowanja přeprosyć a sej z tym wjace wopytowarjow dobyć. Hižo 01. januara 2024 staj přećelej jeju App w AppStore a Google Play wozjewiłoj a su tam hižo něhdźe 80 wužiwarjow. Tu na stronje www.kostrjanc.de namakaće dalše informacije a pokazki na download. Přejemy Wam wjele wjesela!

dalše profile

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.