Logo -

Mudra 2.0

Hornjoserbsko- čěski słownik online

Mudra 2.0 je hornjoserbski-čěski online słownik. Zakład tuteho słownika běchu přihoty za ćišćany słownik Jiřa Mudry.

Jiří Mudra (1921–2009) bě wučer, přełožowar, sorabist a přećel Serbow w Čěskej. Bě lěta dołho aktiwny w Towarstwje přećelow Serbow (Společnost přátel Lužice). Mjez druhim je wudał hromadźe z Janom Petrom wučbnicu a mały słownik hornjoserbšćiny (Učebnice lužické srbštiny. Praha 1982–1989).

Wjele lět je za prěni wjetši Hornjoserbsko-čěski słownik kartoteku rozšěrjował a započał za ćišćany słownik z přibližnje 30–40 tysac hesłami přihotować. Tola po smjerći Jana Petra (1989) dźěłaše sam a njezamó słownik dokónčić. Nimo słownikoweje kartoteki z něhdźe stotysac lisćikami zawostaji tekstowu dataju z wokoło 22 tysac „hotowymi“ hesłami wot a do smyknyć, kotrež běchu zdźěla tež hižo korigowane. Zbytne lisćiki běchu hrubje přepisane do tekstoweje dataje, ale hišće njeběchu leksikografisce wobdźěłane.

Před něšto časom poradźi so wujasnić prawniske wuměnjenja Mudroweho zawostajenstwa a namakać partnerow, kiž móhli tute zawostajenstwo dale wobdźěłać a we wobłuku projektow tež financować. Za wobdźěłanje hornjoserbskeho dźěla je Katja Brankačkec zamołwita, čěski dźěl přehlada Michal Škrabal (Ústav českého národního korpusu, Filozofická fakulta UK). Z přidatnej pomocu Załožby za serbski lud buchu prěnje kročele k wozjewjenju słownika zmóžnjene: wudźěłanje koncepcije za wozjewjenje, techniske wobdźěłanje (Pavel Vondřička, UČNK, FF UK) a rewizija prěnich 1000 hesłow pokry kooperaciske zrěčenje ze Załožbu za Serbski lud za lěto 2023.

skrótšeny tekst Katje Brankačkec ze strony Mudra 2.0

 

dalše profile

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.