Logo -

Serbska Bluetooth tastatura za Android

Serbska tastatura wobrazowkow je mjeztym derje znata. Ale što je, hdyž chceš bluetooth-tastaturu na androidowym nastroju wužiwać?

Na Android nastroju serbsce pisać njeje dźensniši dźeń žana wulka ćeža . Apps kaž „Google GBoard“ abo „Microsoft Swiftkey“ poskićeja hornjo- a delnjoserbsku tastaturu na wuběr. (Komuž je to nětko nowe, tón pohlada prošu raz do „pokiwy a wěda“ na tutej stronje.)

Ale kak to funguje, hdyž přizamknu na Android nastroju (n.př. tablet) fyzisku tastaturu (po zwučenym wašnju přez Bluetooth)? Android poskića mi drje wulku ličbu layoutow za „fyziske tastatury“, ale serbske layouty bohužel faluja.

Dźakowano jednorej rozšěrjomnosći Android systema móža so swójske tastaturlayouty přez app přidać. To je Wito Bejmak ze Serbskeho Instituta činił a wotpowědnu app přewostajił. Tutu app móžeće tule downloadować. Dokelž njejsće app přez „Play Store“ poćahowali, dyrbiće za instalaciju (znajmjeńša nachwilnje) opciju „Instalacija appow z njeznatych žórłow“ aktiwizować.

Po tym zo je app instalowana a bluetooth-tastatura zarjadowana, móžeće tastaturlayout „Sorbian Standard“ wuzwolić. Tole wotpowěduje hač na jedne wuwzaće znatemu Windows tastaturlayoutej. Jeničce za pismik „ł“ (resp. „Ł“) dyrbi so wužiwać rute-tasta (bjez apostrofa). Rutowa tasta zaso je přez kombinaciju Alt + Raute docpějomna.

Zo by so instalacija w přichodźe zjednoriła, prócujemy so wo přiwzaće tastaturoweho layouta do app z Google „Play Store“.

Jednotliwe kročele instalacije su w tutym wideju widźeć:

Daniel Zoba

Daniel Zoba

społnomócnjeny za digitalizaciju pola Załožby za serbski lud
dalše profile

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.