Logo -

Wito Bejmak dóstanje Myto Zejlerja

Lětuše Myto Zejlerja spožči so Witej Bejmakej za mnohostronske skutkowanje jako pućrubar wužiwanja serbšćiny w digitalnym swěće.

Lětuše Myto Zejlerja spožči so Witej Bejmakej za mnohostronske skutkowanje jako pućrubar wužiwanja serbšćiny w digitalnym swěće.

Medijowa zdźělenka Serbskeho rozhłosa, pjatk 3.06.2022:

Myto je z 5000 eurami dotěrowane a spožči so přez sakske ministerstwo za kulturu. Kóždej dwě lěće ma so z nim wurjadne skutkowanje na polu nawuknjenja, wužiwanja a sposrědkowanja serbskeje rěče česćić. Wito Bejmak je mjez druhim ćěrjak za tastaturu pisał, kiž je hižo před lětdźesatkomaj zmóžnił, serbsce na kompjuteru pisać. Dźensa je nawoda Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa. Myto Zejlerja so nazymu we Łazu přepoda.

Dalše informacije a medijowe zdźělenki:

Wutrobnu gratulaciju a wulki dźak za twoje njesprócniwe dźěło na polu serbskeje digitalizacije wupraja tež team DigiSerb!

Gregor Hönig

Gregor Hönig

Geschäftsführer und Coder bei Spreedesign Bautzen: Kreative Marketingagentur mit Fokus auf Webdesign, Online-Marketing und maßgeschneiderten Lösungen für digitales Wachstum.
dalše profile

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.