Logo -

Sorbian Music - poskitk streaminga za serbsku hudźbu

Projekt „Sorbian Music“ je nětko label Sorbian Music startował, hdźež móžeš serbsku hudźbu a druhe awdioprodukcije na znatych streamingowych platformach namakać. Tute produkcije so wot Załožby za serbski lud podpěraja. Dawaja wšelake družiny hudźby, kaž klasika, rock, pop a tež słuchohry a bajki.

Hdyž chceš wjace zhonić, móžeš na webstronje www.sorbian-music.net nimo pohladać. Tam maja lisćinu produkcijow, kotrež buchu wot Załožby za serbski lud podpěrane. Někotre z nich móžeš hižo přez direktny přistup k streaming-platformam słyšeć.

Jako přidatny poskitk namakaš na tutej stronje wuběr serbskich hudźbnych widejow.

Dźenik

Naš zaměr je, serbsku hudźbu we wšěch swojich fasetach – wot klasiki hač rocka, bajkow hač do słuchohrow – šěrokemu publikumej spřistupnić. Za to smy zjawny streamingowy a download-poskitk za serbske zwukonošakowe produkcije natwarili, kotrež so wot Załožby za serbski lud podpěraja.

Zo bychmy dźensnišim konsumowym zwučenosćam wotpowědowali a předewšěm młodych Serbow narěčeli, smy modernu streaming- a download-słužbu zarjadowali. Tak hodźa so serbske wobsahi lochko namakać a wužiwać. Z projektom smy 2019 započeli.

Dźěłamy hromadźe z Zebralution tzwr, wodźacym poskićerjom digitalnych medijowych wobsahow. Přez to móžemy z wjace hač 100 znatymi platformami kaž Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Play a Apple Music kooperować a našu hudźbu šěrokemu publikumej prezentować.

Za bjezporočny wotběh projekta běchu někotre předdźěła trěbne. Smy awdijo-dataje, cover a metadaty technisce spřihotowali a label „Sorbian Music“ załožili. Runočasnje smy datowu banku zestajeli, zo bychmy dotalne awdijowe medije katalogizowali a kategorizowali. W běhu projekta smy na techniske wužadanja storčili. Při testowym běhu smy zwěsćili, zo trjebamy přidatny čas programěrowanja a wuwića, zo bychmy serbske pismiki korektnje předźěłali.

Zo bychmy label „Sorbian Music“ zeznajomili, smy swójsku webstronu wuwili. Tam prezentujemy wuběr na CDjach a skićimy direktny přistup k streaming-słužbam. Naša webstrona je w němčinje, hornjoserbšćinje, delnjoserbšćinje a jendźelšćinje přistupna. Přidatnje k CDjam poskićamy tohorunja wuběr serbskich hudźbnych widejow wot YouTube, zo by so wšelakorosć w serbskim hudźbnym businessje wuzběhnyła.

Smy wobstajnje při tym, wužiwanske prawa za dalše CDje wujasnić a poskitk wobstajnje rozšěrjeć.

Wuwiwar

Katharina Čornakowa

Katharina Čornakowa

Weitere Profile
Gregor Hönig

Gregor Hönig

Geschäftsführer und Coder bei Spreedesign Bautzen: Kreative Marketingagentur mit Fokus auf Webdesign, Online-Marketing und maßgeschneiderten Lösungen für digitales Wachstum.
Weitere Profile

Spěchowanje

Sorbian Music je projekt Załožby za serbski lud spěchowany přez projekt “Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach”.

Čiń sobu!

Čiń sobu!

Wenn leer werden News anhand des Tags gesucht

  Wurde das Projekt mit allen Daten gefüllt, oder wird es noch bearbeitet?

  Schreibe einen Kommentar

  Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

  Krok po kroku

  Krok po kroku je digitalny wuknjenski portal za šulerjow wot 5. lětnika a za dorosćenych wuknjacych. Wone skića 11 lekcijow k rozdźělnym temam serbskeho prawopisa a gramatiki.

  Quizserb

  Quizserb je prěni zjawnje přistupny, digitalny kwis w hornjoserbskej rěči a hodźi so w app kaž tež jako webwersija hrać.

  Logo -
  Serbja w digitalnym swěće

  Webstronu přepytać

  X

  Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.