Logo -

Quizserb

 • digitalny kwis k serbskim temam, zo by nowu wědu nawuknył/-a a staru wobnowił/-a
 • předleži w serbskej a němskej rěči
 • wjace hač 1350 prašenjow we wjace hač 10 kategorijach, kiž so stajnje rozšěrja
 • 4 móžnych wotmołwow na kóžde prašenje
 • modusaj singleplayer abo duel móžnaj: přeproš swojich přećelow, zo bychu z tobu abo přećiwo tebi hrali
 • stań so z  Pumpotom, hadźacym kralom abo Mištrom Krabatom w duelowym modusu
 • lisćina najlěpšich a pokazka stopjenjow

Dźenik

QuizSerb je digitalna hra z prašenjemi-wotmołwami k najwšelakorišim serbskim temam. W hrě je wěda hrajerja we wšelakich kategorijach kaž serbske stawizny, serbska kultura a dźensniše serbske žiwjenje prašana. W modusu Singleplayer dźe wo to w běhu 90 sekundow dźesać prašenja prawje wotmołwić. Čim spěšnišo, ćim lěpje! Prašenja so z kategorijow wola, móžno pak je tež hrać připadowe prašenja. Z kóždej prawej wotmołwu a trjebanym časom wuliča so dypki. Dobyćerjo móža so w lisćiny najlěpšich zapisać. Kóždy wužiwar, kotryž je registrowany, ma móžnosć hrać duelowy modus. W tutym modusu je móžno napřećo druhim wobdźělnikam nastupić (přećeljo abo připadny přećiwnik). Kóžda hra wopřija pjeć kołow ze přeco štyrjomi prašenjemi. Dotal docpěte dypki postaja při tym swójski stopjeń, na př. wódny muž. Wotwisnje wot stopjenja přećiwnika dóstanje dobyćer mjenje abo wjac dypkow. Přěhračk dyrbi wotpowědnje dypki wotedać. Tež tu je lisćiny najlěpšich (highscore) přistupna.

Młodźinska iniciatiwa Serbska murja startowaše 2016 ideju serbskeho kwis-poskitka podobnje hrě „Wer wird Millionär“. Projektowy team zestaješe katalog prašenjow a wuwiwaše zdobom onlinowu hru. Na schadźowance 2018 so kwis prěni raz zjawnosći prezentowaše. 2020 bu hra z dalšimi putacymi funkcijemi, na př. duelowym modusom, rozšěrjena.

Wuwiwar

Test niedersorbisch

Felizitas Birkhofenowa

Felizitas Birkhofenowa

Ich bin Digiserbowka, Medieninformatikerin und Assistentin für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing bei der Stiftung für das sorbische Volk.
Weitere Profile
Daniel Zoba

Daniel Zoba

Digitalisierungsbeauftragter bei der Stiftung für das sorbische Volk
Weitere Profile

Spěchowanje

QuizSerb je projekt Załožby za serbski lud spěchowany z projekta “Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach”.

Čiń sobu!

Maš swójske ideje za zajimawe abo informatiwne prašenja? Potom wobohać naš kwis ze swójskimi namjetami! W tutym formularje móžeš swój namjet zapodać abo přizjew so přez mejlku pola Serbskeje murje!

Čiń sobu!

Wenn leer werden News anhand des Tags gesucht

  • Niedersorbische / wendische Buchstaben schreiben
  • Zum Tag der Muttersprache: Obersorbisch im Microsoft Bing-Translator
  • Coding da Vinci Ost³ 2022

  Wurde das Projekt mit allen Daten gefüllt, oder wird es noch bearbeitet?

  Schreibe einen Kommentar

  Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

  Krok po kroku

  Krok po kroku je digitalny wuknjenski portal za šulerjow wot 5. lětnika a za dorosćenych wuknjacych. Wone skića 11 lekcijow k rozdźělnym temam serbskeho prawopisa a gramatiki.

  Quizserb

  Quizserb je prěni zjawnje přistupny, digitalny kwis w hornjoserbskej rěči a hodźi so w app kaž tež jako webwersija hrać.

  Logo -
  Serbja w digitalnym swěće

  Webstronu přepytać

  X

  Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.