Logo -

bamborak

Bamborak je TTS-system za hornjoserbšćinu, z kotrejež pomocu móže so pisany tekst jako awdijo wudać (wudawanje rěče).

Dźenik

Bamborak je TTS-system za hornjoserbšćinu. TTS stej za “text to speech” a woznamjeni, zo móžeš napisany tekst z pomocu software jako rěčane słowa wudać. TTS-system bamborak natwari so na basy neuronalneje syće. Z tutej móže bamborak přirodnu syntezu stworić.

Wuwiwar

Korla Baier

Korla Baier

Weitere Profile

Spěchowanje

Čiń sobu!

Bamborak jo se na GitHub wózjawił a móžo se licho wužywaś a dalej wuwijaś. Gaž coš sobu cyniś, pśizjaw se weto pla Korle a pódpěraj jogo pśi jogo źěle.

Čiń sobu!

Wenn leer werden News anhand des Tags gesucht

  Wurde das Projekt mit allen Daten gefüllt, oder wird es noch bearbeitet?

  Schreibe einen Kommentar

  Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

  Krok po kroku

  Krok po kroku je digitalny wuknjenski portal za šulerjow wot 5. lětnika a za dorosćenych wuknjacych. Wone skića 11 lekcijow k rozdźělnym temam serbskeho prawopisa a gramatiki.

  Quizserb

  Quizserb je prěni zjawnje přistupny, digitalny kwis w hornjoserbskej rěči a hodźi so w app kaž tež jako webwersija hrać.

  Logo -
  Serbja w digitalnym swěće

  Webstronu přepytać

  X

  Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.